Základní škola

Obsah stránky

 Platba za školní družinu na II. pololetí  byla ponížena :
pro 1. a 2. třídu na 400 Kč,                                                                           
pro 3. a 4. třídu na 250 Kč. 
Platbu je nutné uhradit do konce ledna  2021.
Děkujeme.
Provoz škol a školských zařízení v období od 11.1. do 22.1. 2021                                                                                                                                     
i nadále probíhá ve stejném režimu, tzn. 
 1. a 2. třída zůstává na prezenční výuce.
Ranní i odpolední družina je pro 1. a 2. třídu zajištěna.
3., 4. a 5. třída od 4.1. 2021 zůstává na na distanční výuce. 
 
 
 
                            
 

 

                              

 


Projekt „Podpora vzdělávání a rozvojové aktivity v ZŠ a MŠ Bobrovníky” je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.


Projekt „Zařízení péče o děti na 1. stupni při Základní škole Bobrovníky” je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozšířit časovou kapacitu zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ v městské části Hlučín-Bobrovníky, kde poptávku po školní družině a hlídací službě uspokojuje pouze žadatel. Projekt má za cíl zabezpečit tyto děti mimo výuku pro zaměstnané, podnikající rodiče, příp. rodiče hledající zaměstnání. Dalším úkolem projektu je realizace příměstských táborů.

Aktuality

 
Kristýna - náhled

Mažoretky MK BALLERISIMO Hlučín sbírají úspěchy

pátek, 29. květen 2020 // Novinky

Mezi nimi i Kristýnka Sysalová ze ZŠ Hlučín-Bobrovníky. I přesto, že letošní sezóna mažoretkového sportu byla v důsledku koronavirové pandemie pozastavena, zvládly se mažoretky z klubu MK Ballerisimo Hlučín zúčastnit dvou významných soutěžích. Klub Ballerisimo Hlučín navštěvuje i Kristýnka Sysalová z Bobrovníků.